Slussen, en barndomens lekplats..

Än idag så blir jag heligt förbannad på Stockholms politiker, människor som jag tror missköter sitt arbete på alla sätt. Slussens ombyggnad kommer att gå på ett miljardbelopp, och jag kan inte komma ifrån det, jag undrar hur många miljoner stadens politiker har fått som tack för hjälpen, det är åtskilliga tror jag…

Bilden tog jag för ett antal månader sedan, glädjande nog så fanns hissen kvar, men det var också det enda, personligen så är jag övertygad om att många politiker har fått mer mutor än vad de orkar bära. Jag har mycket svårt att tänka mig att det inte fanns någon möjlighet att renovera platsen för mindre än en tiondel av vad det nu kommer kosta skattebetalarna.

Inför planeringen av ombyggnaden av trafikrondellen så hade man massor av konstiga diskussioner rörande Slussen, den var ”otidsenlig” om man såg till den trafikökning som skulle komma, men likafullt kunde man stänga ner trafikplatsen i ett helt år. Då löste man trafiksituationen genom att hänvisa trafikanterna till andra vägval, och idag ser det fortfarande ut ungefär som på bilden. Jag kan inte göra mig fri från tanken på mutor, jag har hört alltför många krystade förklaringar från stadens politiker, jag tror Slussen har blivit rena hundkyrkogården